BOKNING REGLER & VILLKOR

Dessa bokningsvillkor, tillsammans med vår integritetspolicy och, där din semester bokas via vår webbplats, våra användarvillkor för webbplatsen, tillsammans med all annan skriftlig information som vi uppmärksammade dig på innan vi bekräftade din bokning, utgör grunden för ditt kontrakt med Bilyana Golf (UK) Limited, vars säte är på UNIT 2 The Kathleen Roylance Buildings 90-92 Waters Green Macclesfield, Cheshire, SK11 6LH, Företagsnummer: 06130760 ("vi" eller "oss"). Läs dem noggrant eftersom de beskriver våra respektive rättigheter och skyldigheter. I dessa bokningsvillkor inkluderar hänvisningar till "du" och "din" den först namngivna personen på bokningen och alla personer för vars räkning en bokning görs eller någon annan person till vilken en bokning läggs till eller överförs.

Genom att göra en bokning samtycker den först namngivna personen på bokningen på uppdrag av alla personer som anges i bokningen att:

 • han/hon har läst dessa villkor och har befogenhet att och samtycker till att vara bunden av dem;
 • han /hon samtycker till vår användning av information i enlighet med vår sekretesspolicy;
 • han/hon är över 18 år och bosatt i Storbritannien eller Nordirland och där beställning av tjänster med åldersbegränsningar förklarar att han/hon och alla medlemmar i partiet är i lämplig ålder för att köpa dessa tjänster;
 • han/hon tar ekonomiskt ansvar för betalning av bokningen på uppdrag av alla personer som anges i bokningen.

Observera: Vi agerar i följande kapaciteter, som paketarrangör vid försäljning av en paketresa och som huvudman vid försäljning av en bokning av en "enda tjänst" (t.ex. endast boende eller golfarrangemang).

Som ett resultat kommer våra skyldigheter gentemot dig att variera beroende på om du bokar ett paket hos oss eller om du gör en enda servicebokning. Vi har försökt att så tydligt som möjligt redogöra för våra olika skyldigheter nedan.
(A) Avsnitt A innehåller de villkor som gäller för alla bokningar du gör hos oss;
B) Avsnitt B innehåller de villkor som gäller när du gör en Paketbokning hos oss där vi agerar som Paketarrangör; och
(C) Avsnitt C innehåller de villkor som gäller när du gör en enda bokning hos oss, där vi agerar som huvudman.

AVSNITT A – GÄLLER FÖR ALLA BOKNINGAR
Bokning och betalning för dina arrangemang

En bokning görs hos oss när du betalar oss en deposition (eller full betalning om du bokar inom 56 dagar efter avresa) och vi utfärdar en bokningsbekräftelse till dig. Vi förbehåller oss rätten att returnera din betalning och vägrar att utfärda en bekräftelse efter eget gottfinnande. Ett bindande avtal kommer att uppstå mellan dig och oss så snart vi har utfärdat en bokningsbekräftelse till dig.

Om dina bekräftade arrangemang inkluderar en flygning kommer vi också att utfärda ett ATOL-certifikat till dig. Vid mottagandet, om du tror att några uppgifter på ATOL-certifikatet eller bokningsbekräftelsen eller något annat dokument är felaktiga måste du meddela oss omedelbart eftersom ändringar inte kan göras senare och det kan skada dina rättigheter om vi inte meddelas om några felaktigheter i något dokument inom tio dagar efter att vi skickat ut det (fem dagar för biljetter).

Noggrannhet

Vi strävar efter att säkerställa att all information och priser både på vår webbplats och i allt reklammaterial som vi publicerar är korrekta, men ibland ändras och fel uppstår och vi förbehåller oss rätten att korrigera priser och andra detaljer under sådana omständigheter. Du måste kontrollera det aktuella priset och alla andra detaljer som rör de arrangemang som du vill boka innan din bokning bekräftas.

Försäkring

Adekvat reseförsäkring rekommenderas starkt. Du måste vara nöjd med att din försäkring helt täcker alla dina personliga krav inklusive befintliga medicinska tillstånd, avbokningsavgifter, medicinska kostnader och hemtransport i händelse av olycka eller sjukdom. Vi rekommenderar starkt att din försäkring innehåller bestämmelser om Covid-19 som täcker dig för situationer inklusive men inte begränsat till, där du har diagnostiserats med Covid-19 före din avresa eller där du på annat sätt har varit i kontakt med någon som har diagnostiserats med Covid-19 och är skyldig att självisolera. Det bör också täcka dig för Covid-19-relaterade omständigheter under din semester, till exempel där du har fått diagnosen eller har varit i kontakt med någon som har diagnostiserats med Covid-19 under din semester. Under dessa omständigheter bör din försäkring täcka dig för hemtransport vid behov, akuta sjukvårdskostnader utomlands och extra kostnader för boende och / eller transport om du behöver isolera dig själv och förlänga din vistelse. Se till att din försäkring täcker hemtransport för dig och alla medlemmar i ditt parti om det är en grupppolicy, annars kommer varje individ att behöva sin egen reseförsäkring för att över för hemtransport eftersom vi inte kommer att vara ansvariga för några extra kostnader, avgifter eller avgifter som du eller någon medlem av ditt parti ådrar sig vid bokning av ytterligare transport, inklusive flyg. Om du väljer att resa utan adekvat försäkringsskydd är vi inte ansvariga för eventuella förluster oavsett hur de uppstår, för vilka försäkringsskydd annars skulle ha varit tillgängligt.

Händelser utanför vår kontroll

Om inte annat uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att vara ansvariga eller betala dig ersättning om våra avtalsförpliktelser gentemot dig påverkas av någon händelse som vi eller leverantören /leverantörerna av tjänsterna i fråga inte, även med all vederbörlig omsorg, kunde förutse eller undvika. Dessa händelser kan inkludera, men är inte begränsade till krig, krigshot, inbördesstrider, terroristaktivitet och dess konsekvenser eller hotet om sådan aktivitet, upplopp, epidemier, pandemier och betydande risker för människors hälsa, såsom utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet (inklusive de pågående effekterna av COVID-19-pandemin), handling av någon regering eller annan nationell eller lokal myndighet inklusive hamn- eller flodmyndigheter, arbetskonflikt, låsstängning, naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert till eller stanna kvar på resmålet, kärnkraftskatastrof, brand, kemisk eller biologisk katastrof, oundvikliga tekniska problem med transport och alla liknande händelser utanför vår eller leverantörens / leverantörernas kontroll. Råd från utrikesdepartementet att undvika eller lämna ett visst land kan utgöra händelser utanför vår kontroll.

Gör din semester kort

Om du tvingas återvända hem i förtid kan vi inte återbetala kostnaden för eventuella researrangemang som du inte har använt. Om du avbryter din semester och återvänder hem tidigt under omständigheter där du inte har någon rimlig anledning att klaga på standarden på boende och tjänster som tillhandahålls, kommer vi inte att erbjuda dig någon återbetalning för den delen av din semester som inte har slutförts, eller vara ansvariga för eventuella tillhörande kostnader du kan ådra dig. Beroende på omständigheterna kan din reseförsäkring erbjuda skydd för inskränkning och vi föreslår att alla anspråk görs direkt med dem.

Särskilda önskemål

Eventuella speciella önskemål måste meddelas oss vid bokningstillfället. Du bör sedan bekräfta dina önskemål skriftligen. Även om alla ansträngningar kommer att göras av oss för att försöka ordna dina rimliga speciella önskemål, kan vi inte garantera att de kommer att uppfyllas. Det faktum att en särskild begäran har noterats på din bekräftelsefaktura eller annan dokumentation eller att den har vidarebefordrats till leverantören är inte en bekräftelse på att begäran kommer att uppfyllas. Underlåtenhet att uppfylla någon särskild begäran kommer inte att vara ett avtalsbrott från vår sida om inte begäran har bekräftats specifikt. Vi accepterar inte bokningar som är villkorade av att någon särskild begäran uppfylls.

Funktionshinder och medicinska problem

Vi är inte ett specialiserat handikappat semesterföretag men vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose alla speciella krav du kan ha. Om du eller någon medlem i ditt sällskap har några medicinska problem eller funktionshinder som kan påverka din resa, vänligen ge oss fullständig information innan vi bekräftar din bokning så att vi kan försöka ge dig råd om lämpligheten av dina valda arrangemang. Vi kan kräva att du visar upp ett läkarintyg som intygar att du är lämplig att delta i semestern. Om vi inte kan tillgodose behoven hos den eller de berörda personerna på ett korrekt sätt kommer vi inte att bekräfta din bokning eller om du inte gav oss fullständig information vid bokningstillfället kommer vi att annullera den och införa tillämpliga avbokningsavgifter när vi blir medvetna om dessa uppgifter.

Klagomål

Vi gör allt för att se till att dina arrangemang går smidigt, men om du har problem under din semester, vänligen informera den relevanta leverantören omedelbart som kommer att sträva efter att ställa saker till rätta. Om ditt klagomål inte löses lokalt, vänligen kontakta oss på info@bilyanagolf.com du kan också nå oss via telefon på 01625 800 110 (under kontorstid) eller alternativt via vårt kontaktnummer utanför öppettider på 0090 541 230 7757. Om problemet inte kan lösas och du vill klaga ytterligare måste du skicka ett formellt skriftligt meddelande om ditt klagomål till oss på Bilyana Golf, UNIT 2 The Kathleen Roylance Buildings 90-92 Waters Green Macclesfield, Cheshire, SK11 6LH eller via e-post till info@bilyanagolf.com inom 28 dagar efter avslutad vistelse, med din bokningsreferens och all annan relevant information. Håll ditt brev kortfattat och sakligt. Detta hjälper oss att snabbt identifiera dina problem och påskynda vårt svar till dig. Underlåtenhet att följa proceduren som anges i denna klausul kan påverka vår och den tillämpliga leverantörens förmåga att undersöka ditt klagomål och kommer att påverka dina rättigheter enligt detta avtal.

Observera att vi erbjuder en alternativ tvistlösningstjänst genom vårt ABTA-medlemskap.

ABTA

Vi är medlem i ABTA, medlemsnummer Y5007. Vi är skyldiga att upprätthålla en hög servicenivå till dig enligt ABTA:s uppförandekod. Vi kan också erbjuda dig ABTA: s system för lösning av tvister som är godkänt av Chartered Trading Standards Institute. Om vi inte kan lösa ditt klagomål går du till www.abta.com att använda ABTA:s enkla procedur. Mer information om koden och ABTA:s hjälp med att lösa tvister finns på www.abta.com. Du samtycker till att acceptera att ABTA i händelse av vår insolvens kan ordna så att de resetjänster du har bokat fortsätter, eller att ett lämpligt alternativ tillhandahålls samtidigt kostnad för din ursprungliga bokning. Du samtycker också till att acceptera att du, under omständigheter där resetjänstleverantören tillhandahåller de tjänster du har bokat, samtycker till att betala eventuellt utestående belopp enligt ditt avtal med oss till den alternativa resetjänstleverantören. Du samtycker dock också till att tjänsterna i vissa fall inte kommer att tillhandahållas, i vilket fall du har rätt att göra anspråk enligt ABTA: s skyddssystem (eller din betalkortsutgivare i förekommande fall) för återbetalning av de pengar du har betalat

Ditt beteende

Alla våra kunder förväntas uppträda på ett ordnat och acceptabelt sätt och inte störa andra gästers njutning. Om du, enligt vår åsikt eller enligt någon annan myndighetspersons uppfattning, ditt eller någon medlem av ditt partis beteende orsakar eller sannolikt kommer att orsaka nöd, fara eller irritation för någon av våra andra gäster eller någon tredje part eller skada på egendom, eller för att orsaka en försening eller avledning till transport, vi förbehåller oss rätten att säga upp din bokning hos oss omedelbart. I händelse av sådan uppsägning upphör vårt ansvar gentemot dig och/eller din part och du och/eller ditt sällskap kommer att behöva lämna ditt boende eller annan tjänst omedelbart. Vi har inga ytterligare skyldigheter gentemot dig och/eller ditt parti. Inga återbetalningar för förlorat boende eller någon annan tjänst kommer att göras och vi kommer inte att betala några kostnader eller kostnader som uppstår till följd av uppsägning. Du och/eller ditt parti kan också bli skyldiga att betala för förlust och/eller skada som orsakats av dina handlingar och vi kommer att hålla dig och varje medlem i ditt parti gemensamt och individuellt ansvariga för eventuella skador eller förluster orsakade av dig eller någon medlem i ditt parti. Full betalning för sådana skador eller förluster måste betalas direkt till boendeleverantören eller annan leverantör före avresa från hotellet. Om du inte betalar kommer du att vara ansvarig för att uppfylla eventuella anspråk (inklusive juridiska kostnader) som senare görs mot oss till följd av dina handlingar tillsammans med alla kostnader vi ådrar oss för att driva eventuella anspråk mot dig. Vi kan inte hållas ansvariga för handlingar eller beteende hos andra gäster eller individer som inte har någon koppling till dina bokningsarrangemang eller till oss.

Ekonomisk Säkerhet

Vi tillhandahåller ekonomisk säkerhet för flyg inklusive paket och ATOL-skyddade flygningar. Vi gör detta med hjälp av vårt flygresearrangörslicensnummer 9502, utfärdat av Civil Aviation Authority, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, STORBRITANNIEN, telefon 0333 103 6350, e-post claims@caa.co.uk. När du köper ett ATOL-skyddat flyg eller en flygsemester från oss får du ett ATOL-certifikat. Detta listar vad som är ekonomiskt skyddat, var du kan få information om vad detta innebär för dig och vem du ska kontakta om något går fel. För mer information, besök ATOL:s webbplats på www.caa.co.uk/atol-protection/. Priset för våra flyginkluderande arrangemang inkluderar beloppet £ 2,50 per person som en del av ATOL Protection Contribution (APC) som vi betalar till CAA. Denna avgift ingår i våra annonserade priser. Inte alla semester- eller resetjänster som erbjuds och säljs av oss kommer att skyddas av omfattar främst kunder som bokar och betalar i Storbritannien. Vi, eller de leverantörer som identifieras på ditt ATOL-certifikat, kommer att förse dig med de tjänster som anges på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). I vissa fall, där varken vi eller leverantören kan göra det på grund av insolvens, kan en alternativ ATOL-innehavare förse dig med de tjänster du har köpt (utan extra kostnad för dig). Du samtycker till att acceptera att den alternativa ATOL-innehavaren under dessa omständigheter kommer att utföra dessa skyldigheter och du samtycker till att betala alla utestående pengar som du ska betala enligt ditt kontrakt till den alternativa ATOL-innehavaren. Du samtycker dock också till att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att utse en alternativ ATOL-innehavare, i vilket fall du har rätt att göra anspråk enligt ATOL-systemet (eller din kreditkortsutgivare i förekommande fall)..

Ekonomisk Säkerhet

Vi tillhandahåller ekonomisk säkerhet för flyg inklusive paket och ATOL-skyddade flygningar. Vi gör detta med hjälp av vårt flygresearrangörslicensnummer 9502, utfärdat av Civil Aviation Authority, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, STORBRITANNIEN, telefon 0333 103 6350, e-post claims@caa.co.uk. När du köper ett ATOL-skyddat flyg eller en flygsemester från oss får du ett ATOL-certifikat. Här listas vad som är ekonomiskt skyddat, var du kan få information om vad detta innebär för dig och vem du ska kontakta om något går fel. För mer information, besök ATOL:s webbplats på www.caa.co.uk/atol-protection/. Priset för våra flyginkluderande arrangemang inkluderar beloppet £ 2,50 per person som en del av ATOL Protection Contribution (APC) som vi betalar till CAA. Denna avgift ingår i våra annonserade priser. Inte alla semester- eller resetjänster som erbjuds och säljs av oss kommer att skyddas av ATOL-systemet. ATOL-skyddet omfattar främst kunder som bokar och betalar i Storbritannien. Vi, eller de leverantörer som identifieras på ditt ATOL-certifikat, kommer att förse dig med de tjänster som anges på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). I vissa fall, där varken vi eller leverantören kan göra det på grund av insolvens, kan en alternativ ATOL-innehavare förse dig med de tjänster du har köpt (utan extra kostnad för dig). Du samtycker till att acceptera att den alternativa ATOL-innehavaren under dessa omständigheter kommer att utföra dessa skyldigheter och du samtycker till att betala alla utestående pengar som du ska betala enligt ditt kontrakt till den alternativa ATOL-innehavaren. Du samtycker dock också till att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att utse en alternativ ATOL-innehavare, i vilket fall du har rätt att göra anspråk enligt ATOL-systemet (eller din kreditkortsutgivare i förekommande fall).

Om vi, eller de leverantörer som anges på ditt ATOL-certifikat, inte kan tillhandahålla de angivna tjänsterna (eller ett lämpligt alternativ, genom en alternativ ATOL-innehavare eller på annat sätt) på grund av insolvens, kan Air Travel Trusts förvaltare göra en betalning till (eller ge en förmån till) dig enligt ATOL-systemet. Du samtycker till att du i utbyte mot en sådan betalning eller förmån absolut tilldelar dessa förvaltare alla anspråk som du har eller kan ha till följd av eller i samband med att tjänsterna inte tillhandahålls, inklusive eventuella anspråk mot oss, resebyrån (eller din kreditkortsutgivare där så är tillämpligt). Du samtycker också till att sådana fordringar kan överlåtas på nytt till ett annat organ, om det andra organet har betalat belopp som du har krävt enligt ATOL-systemet.

Vi tillhandahåller ekonomisk säkerhet för semester som inte inkluderar flyg genom en obligation som innehas med ABTA Ltd - The Travel Association, 30 Park Street, London, SE1 9EQ, www.abta.com.

Om du bokar andra arrangemang än ett ATOL-skyddat flyg eller paket från oss kommer dina pengar inte att vara ekonomiskt skyddade. Fråga oss för mer information.

Anländer till din utväg & Välkommen möte

Du kommer att mötas av våra representanter som håller en Bilyana Golf-skylt utanför ankomstdörrarna till flygplatsterminalen. Du kommer att informeras om detaljerna i ditt välkomstmöte vid ankomsten. Se till att du deltar i ditt utsedda välkomstmöte där alla frågor du kan ha kommer att besvaras och du kommer att informeras om dina hämtningstider för din pendeltrafik.

All inclusive-boende

De allomfattande koncepten inkluderar frukost, lunch och middag samt de flesta läskedrycker och lokala alkoholhaltiga drycker. Vissa importerade drycker är föremål för en extra kostnad. À la carte-restauranger på vissa hotell har en täckningsavgift.
Observera: Golfklubben är inte en förlängning av hotellet och omfattas inte av all inclusive-konceptet. Vi tar inget ansvar för eventuella extra avgifter som du kan ådra dig.

Tee-tider

Golfbanor förbehåller sig rätten att göra ändringar i dina starttider där de anser det nödvändigt. Om en golfklubb avbokar eller ändrar din starttid kommer vi att sträva efter att hitta ett lämpligt alternativ till dig. Du kommer att debiteras för eventuella prisökningar eller återbetalas eventuell skillnad från den ursprungliga kostnaden. Övervakade scheman, banunderhåll och driftstider kan ändras av golfbanorna utan föregående meddelande vilket kan påverka dina starttider och / eller speldatum. Dessa ändringar ger dig inte rätt att avboka en redan bokad semester. Förutom schemalagd övervakning är kontinuerligt underhåll av fairways, greener och teeboxar en viktig del av kurspresentationen. Vi kan inte hållas ansvariga för hur sådant arbete påverkar ditt spel. Alla starttider bokas som 4 bollar av banorna. Är ni en grupp på 6 så bokas ni in som en 4 boll och en 2 boll, en grupp på 9 kommer att bokas som två 4 bollar och en 1 boll. Golfbanor i regionen blir mycket upptagna, och vissa banor kan para ihop dig med andra golfare under högsäsong.

Utflykter

Utflykter eller andra turer som du kan välja att boka eller betala för medan du deltar i din resa ingår inte i dina avtalade arrangemang med oss. För alla utflykter eller andra turer som du bokar, är ditt kontrakt med operatören av utflykten eller turnén och inte med oss. Vi är inte ansvariga för tillhandahållandet av utflykten eller turnén eller för något som händer under operatörens tillhandahållande av den.

Inrese-, pass-, visum- och invandringskrav och hälsoformaliteter

Vi kan tillhandahålla allmän information om inrese-, pass- och visumkrav för din resa, men detta är endast för din vägledning och det är fortfarande ditt ansvar att kontrollera och uppfylla de inrese-, pass-, visum-, hälso- och invandringskrav som gäller för din resplan. Vi kan bara ge allmän information om detta. Du måste kontrollera kraven för dina egna specifika omständigheter med relevanta ambassader och / eller konsulat och din egen läkare i förekommande fall. Kraven ändras och du måste kontrollera den uppdaterade positionen i god tid före avgång.

De flesta länder kräver nu att passen är giltiga i minst 6 månader efter ditt returdatum. Om ditt pass är inne på sitt sista år bör du kontrollera med ambassaden i det land du besöker. För ytterligare information kontakta passkontoret på 0870 5210410 eller besök https://www.gov.uk/browse/abroad/passports.

För europeiska helgdagar du bör skaffa ett ifyllt och utfärdat blankett EHIC före avresan. Eu-reglerna har ändrats och därför bör du kontrollera www.gov.uk/visit-eu and www.gov.uk/guidance/uk-residents-visiting-the-eueea-and-switzerland-healthcare for uppdateringar som påverkar din resa. Du kan behöva ansöka om ett globalt sjukförsäkringskort före avresan istället. Uppdaterade reseråd kan erhållas från Foreign, Commonwealth and Development Office, besök https://www.gov.uk/travelaware. Uppdaterade reseråd kan erhållas från Utrikes-, Samväldes- och utvecklingskontoret, besök https://www.gov.uk/travelaware.

Icke-brittiska passinnehavare, inklusive andra EU-medborgare, bör få aktuell rådgivning om pass- och visumkrav från ambassaden, högkommissionen eller konsulatet för din destination eller ditt land (er) genom vilket du reser. Vi tar inget ansvar om du inte kan resa eller ådra dig någon annan förlust eftersom du inte har uppfyllt något pass, visum, invandringskrav eller hälsoformaliteter. Du samtycker till att ersätta oss i förhållande till eventuella böter eller andra förluster som vi ådrar oss till följd av att du inte följer pass, visum, invandringskrav eller hälsoformaliteter.

Observera: Effekterna av Brexit kan ändra dina visum-, biljett- och hälsokrav.inklusive andra EU-medborgare, bör få aktuell rådgivning om pass- och visumkrav från ambassaden, högkommissionen eller konsulatet för din destination eller ditt land (er) genom vilket du reser. Vi tar inget ansvar om du inte kan resa eller ådra dig någon annan förlust eftersom du inte har uppfyllt något pass, visum, invandringskrav eller hälsoformaliteter. Du samtycker till att ersätta oss i förhållande till eventuella böter eller andra förluster som vi ådrar oss till följd av att du inte följer pass, visum, invandringskrav eller hälsoformaliteter.

Förseningar, missade transportarrangemang och annan reseinformation

Om du eller någon medlem i ditt sällskap missar ditt flyg eller annat transportarrangemang, det ställs in eller om du av någon anledning blir försenad med mer än 3 timmar måste du omedelbart kontakta oss och det berörda flygbolaget eller annan transportleverantör.

Enligt brittisk lag har du under vissa omständigheter rätt till återbetalning och/eller kompensation från flygbolaget i händelse av nekad ombordstigning, inställd eller försenad flygresa. Fullständig information om dessa rättigheter kommer att offentliggöras på brittiska flygplatser och kommer också att finnas tillgänglig från flygbolagen. Om flygbolaget inte följer dessa regler ska du klaga till Luftfartsverket på www.caa.co.uk/passengers. Återbetalning i sådana fall är flygbolagets ansvar och ger dig inte automatiskt rätt till återbetalning av ditt semesterpris från oss. Om du av någon anledning inte gör anspråk på flygbolaget och gör anspråk på ersättning från oss, måste du, vid tidpunkten för utbetalning av eventuell ersättning till dig, göra en fullständig överlåtelse till oss av de rättigheter du har gentemot flygbolaget i förhållande till det krav som ger upphov till den kompensationsbetalningen. En försening eller inställd flygning ger dig inte automatiskt rätt att ställa in några andra arrangemang även om dessa arrangemang har gjorts i samband med ditt flyg.

Vi kan inte ta ansvar för förseningar som beror på händelser utanför vår kontroll (vilket inkluderar beteendet hos passagerare på ett flyg som till exempel inte checkar in eller ombord i tid).

flygbolagen, flygtiderna och flygplanstyperna som visas i denna broschyr eller på vår webbplats och som beskrivs på din bekräftelsefaktura är endast vägledande och kan komma att ändras och bekräftas. Vi kommer att informera dig om identiteten på den faktiska transportören så snart vi blir medvetna om det. De senaste flygningarna kommer att visas på dina biljetter som kommer att skickas till dig ungefär två veckor före avgång. Du bör kontrollera dina biljetter mycket noggrant omedelbart efter mottagandet för att säkerställa att du har rätt flygtider. Om flygtiderna ändras efter att biljetter har skickats kommer vi att kontakta dig så snart vi kan för att meddela dig. Observera att det finns en "säkerhetslista för Storbritannien" (tillgänglig för inspektion på https://www.caa.co.uk/Commercial-industry/Airlines/Licensing/Requirements-and-guidance/Third-Country-Operator-Certificates/ detaljer om lufttrafikföretag som är föremål för ett verksamhetsförbud med Storbritannien.

Förhandsinformation om passagerare

Ett antal regeringar inför nya krav på lufttrafikföretag att tillhandahålla personlig information om alla resenärer på sina flygplan till myndigheterna innan flygplanet lämnar Storbritannien. Uppgifterna kommer att samlas in antingen på flygplatsen när du checkar in eller under vissa omständigheter när eller efter att du gjort din bokning. Följaktligen rekommenderas du att ge extra tid att checka in för ditt flyg. När vi samlar in dessa uppgifter kommer vi att behandla dem i enlighet med vår integritetspolicy.

Utrikesdepartementets rådgivning

Du är ansvarig för att göra dig medveten om utrikesdepartementets råd när det gäller säkerheten i de länder och områden där du kommer att resa och att fatta dina beslut i enlighet därmed. Råd från utrikesdepartementet att undvika eller lämna ett visst land kan utgöra händelser utanför vår kontroll.

Dataskydd

YInformation som namn, födelsedatum, adress och särskilda krav delas med tredje part för att säkerställa att dina researrangemang uppfyller dina krav. Dessa inkluderar flygbolag och resorts för att säkra din bokning och offentliga myndigheter enligt lag. Vi tar fullt ansvar för att säkerställa att rätt säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda din information. Vi kanske vill kontakta dig via post eller e-post med nyheter, information och specialerbjudanden från Bilyana Golf Holidays, andra noggrant utvalda tredje parter och marknadsundersökningsändamål. Om du föredrar att inte bli kontaktad, vänligen meddela oss skriftligen via din försäljningsrepresentant.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa bokningsvillkor och eventuella avtal som de gäller regleras i alla avseenden av engelsk lag. Vi samtycker båda till att alla tvister, anspråk eller andra frågor som uppstår mellan oss ur eller i samband med ditt kontrakt eller bokning endast kommer att hanteras av domstolarna i England och Wales. Du kan dock välja lag och jurisdiktion i Skottland eller Nordirland om du bor på dessa platser och om du vill göra det.

Ytterligare semesterinformation

Begränsning av ansvar

Observera att vi inte har något ansvar för återbetalningar, kompensationer, kostnader, utgifter eller andra förluster av något slag som du ådragit dig (inklusive, i förekommande fall, kostnaden för medicinsk behandling, inskränkning av din semester, missat transportarrangemang och ytterligare boende som krävs), under följande omständigheter:

(a) Före avresan har du fått diagnosen eller på annat sätt varit i kontakt med någon som har diagnostiserats med Covid-19 och inte längre kan resa och/eller behöver självisolera;
(b) Före avresan bor du på en plats som har infört lokala eller nationella lockdown-restriktioner och du kan inte längre resa;
(c) Efter avresan och under din semester har du fått diagnosen eller på annat sätt varit i kontakt med någon som har diagnostiserats med Covid-19 och är skyldig att självisolera dig.
(d) Du underkänner tester, kontroller eller andra åtgärder som införts av en leverantör, ett flygbolag, en hamn eller en flygplats, en gränskontrollmyndighet eller någon annan statlig myndighet eller en lokal myndighet eller underlåter att underkasta dig testning eller bedömning när du begär det och som en följd av detta nekas du ombordstigning,nekad inresa till destinationen eller på annat sätt nekad tillgång till något av dina researrangemang.

Om du avbokar din bokning på grund av någon av ovanstående omständigheter kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig genom att erbjuda alternativa datum för din bokning eller helt enkelt skjuta upp din bokning till samma datum för det följande året. Om datumändringen innebär att kostnaden för din semester ökar blir du skyldig att betala denna höjning. Om du väljer att inte ändra datumen för din bokning och avboka av någon av anledningarna ovan kommer våra standardavbeställningsavgifter att gälla. Om orsaken till din avbokning eller inskränkning täcks av villkoren i din försäkring kan du kanske återkräva dessa avgifter och vi föreslår att eventuella anspråk görs direkt med ditt försäkringsbolag.

Medvetenhet och åtgärder

Som svar på den globala krisen i Covid-19 har varje destination genomfört sina egna hälso- och säkerhetsåtgärder och försiktighetsåtgärder i ett försök att bekämpa spridningen av sjukdomen. Specifika regioner och orter har också infört sina egna hälso- och säkerhetsåtgärder i linje med regeringens råd (lokala eller nationella), beroende på deras kapacitet och förmåga att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Det är ditt ansvar att göra dig medveten om och följa de åtgärder som finns på resmålet, orten eller annat boende du har bokat, hälso- och säkerhetsåtgärder och krav kan också variera för varje aktivitet, tur och andra utflykter och researrangemang du har bokat.

Vissa åtgärder kan vara obligatoriska och det är viktigt att du och alla medlemmar i ditt parti följer och respekterar alla lokala och nationella hälso- och säkerhetsåtgärder under hela din semester eftersom du kan få påföljder för att inte göra det. Sådana åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till, social distansering, användning av ansiktsmasker både inomhus och utomhus, ett maximalt antal hushåll eller personer i boendet eller andra anläggningar och begränsningar av användningen av vissa anläggningar. Vi kommer inte att vara ansvariga för några kostnader, avgifter, avgifter eller påföljder som du ådrar dig på grund av att du inte följer några obligatoriska krav eller åtgärder.

Där det är möjligt kommer vi att informera dig i förväg om eventuella obligatoriska åtgärder som finns på ditt resmål och/eller på plats vid något av de researrangemang som du har bokat. Det är dock ditt ansvar att kontrollera de åtgärder och krav som finns på ditt resmål och se till att du kontrollerar dessa regelbundet före ditt avresedatum. För mer information föreslår vi att du besöker www.gov.uk/foreign-travel-advice och sök efter det eller de länder du planerar att resa till, samt webbplatsen och/eller villkoren för dina specifika researrangemang.

Förkunskapskrav

Det är ditt ansvar att kontrollera inresekravet för den eller de destinationer du reser till eftersom många länder har infört ytterligare inresekrav.

Inträdeskraven kan inkludera, men är inte begränsade till, bevis på ett negativt Covid-19-test som tagits vid en viss tidpunkt före ditt avresedatum, ytterligare Covid-19-test som tagits vid vissa punkter under din semester eller bevis på en Covid-19-vaccination (eller flera doser vaccin) från en erkänd leverantör. Utöver dessa krav kan du behöva fylla i och presentera ytterligare resedokumentation i förväg som beskriver alla destinationer du har rest genom / besökt nyligen och om du har diagnostiserats eller varit i kontakt med någon som nyligen har diagnostiserats med Covid-19. Om du inte fyller i och/eller presenterar ovanstående när så krävs, eller om du misslyckas med någon hälsokontroll, kan du nekas ombordstigning och inresa till ditt/dina resmål. Vi tar inte ansvar om du inte kan resa och vi inte är ansvariga för eventuella kostnader, avgifter eller avgifter du ådrar dig om du inte har följt krav eller om du misslyckas med någon hälsokontroll. Om inget annat anges ansvarar du för kostnaden för eventuella Covid-19-tester som du måste ha före och/eller efter avresan.

Inresekraven kommer sannolikt att skilja sig åt för varje land och kan ändras före ditt avresedatum. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de inresekrav som gäller för ditt/dina resmål.

www.gov.uk/foreign-travel-advice och sök efter det eller de länder du planerar att resa till.
FCDO-råd

Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) avråder för närvarande från alla utom nödvändiga resor till ett antal destinationer på grund av COVID-19. FCDO uppdaterar råden regelbundet och ofta med mycket kort varsel. Det är ditt ansvar att göra dig medveten om detta råd och hålla dig uppdaterad om det och vi rekommenderar starkt att du kontrollerar detta råd regelbundet fram till din avresa. Besök www.gov.uk/foreign-travel-advice för mer information och sök efter det eller de länder du planerar att resa till.

Om FCDO uppdaterar sina råd efter din bokning och nu avråder från alla utom nödvändiga resor till din valda destination, kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa till genom att erbjuda alternativa alternativ. Om vi till exempel är verksamma på andra destinationer kan vi erbjuda dig chansen till alternativa researrangemang om de är tillgängliga och mot extra kostnad. Alternativt kan du välja att ändra datumet för din bokning, skjuta upp din bokning till samma datum året därpå eller avboka och få full återbetalning från oss.

AVSNITT B – TILLÄMPLIGT PÅ PAKETBOKNINGAR
Detta avsnitt gäller endast paket som bokats hos oss som paketarrangör. Läs detta avsnitt tillsammans med avsnitt A i dessa bokningsvillkor.

Definition av ett paket

Om din bokning gäller en paketresa som vi har organiserat, enligt definitionen nedan, kommer vi att agera som en "paketarrangör" och du kommer att få rättigheterna och förmånerna enligt Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 ("PTR"), som beskrivs i detta avsnitt B i dessa bokningsvillkor.

En "paketresa" föreligger om du bokar en kombination av två av följande separata resetjänster: (a) transport;
(b) inkvartering,
(c) uthyrning av bilar, motorfordon eller motorcyklar (under vissa omständigheter);
(d) alla andra turisttjänster som inte i sig ingår i någon av de ovannämnda resetjänsterna, förutsatt att dessa separata resetjänster köps tillsammans från ett enda besök på vår webbplats / under ett enda telefonsamtal med vår telefonbokningslinje och väljs av dig innan du samtycker till att betala; eller annonseras, säljs eller debiteras till ett inkluderande eller totalt pris; eller annonseras eller säljs under termen "paket" eller en liknande term.

VIKTIG ANMÄRKNING: Observera att:
a. där du har bokat ett paket som varar i mindre än 24 timmar och som inte inkluderar övernattning; eller
b. om du har gjort en bokning som inte består av mer än en typ av de resetjänster som anges i a–c ovan, i kombination med en eller flera turisttjänster (enligt förteckningen i d ovan), detta kommer inte att skapa ett paket där turisttjänsterna:


 • väljs ut och köps efter att utförandet av transporten, boendet eller biluthyrningen har börjat.

Dessa bokningar kommer att behandlas som "Single Service"-bokningar och kommer inte att ges förmånen av rättigheterna enligt PTR: erna, se avsnitt C i dessa bokningsvillkor för de villkor som gäller för sådana arrangemang.

Prissättning av din paketresa

Om det finns ett EURO (€) pris i din offert är detta källpriset från våra leverantörer och är fast. Vi kan ge ett GBP (£) pris baserat på de aktuella EURO-GBP växelkurserna, men observera att den tid du balanserar betalningen förfaller, växelkursen för den dagen kommer att användas. Om du bara ser GBP (£) prisnoteringar är detta ett fast pris och kommer inte att ändras enligt någon valutakursfluktuation.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priset på osålda helgdagar och korrigera fel i priserna på bekräftade helgdagar. Vi förbehåller oss också rätten att höja priset på bekräftade semestrar enbart för att möjliggöra höjningar som är en direkt följd av förändringar i:

1. Priset för transport av passagerare till följd av bränslekostnaden. eller
2. Nivån på de skatter eller avgifter som kan tas ut för tjänster som är tillämpliga på semestern och som tas ut av tredje part som inte är direkt involverad i genomförandet av semestern, inbegripet turistskatter, landningsskatter eller ombordstignings- eller landstigningsavgifter i hamnar och på flygplatser. eller
3. de växelkurser som används för att beräkna dina arrangemang.

Sådana variationer kan inkludera men är inte begränsade till kostnadsändringar som ingår i våra avtal med transportleverantörer och andra leverantörer.

Vi kommer att absorbera och du kommer inte att debiteras för någon ökning motsvarande 2% av priset på dina researrangemang, vilket utesluter eventuella ändringsavgifter och / eller ytterligare tjänster eller researrangemang. Du kommer att debiteras för beloppet utöver det.

Om detta innebär att du måste betala en ökning med mer än 8% av priset på dina bekräftade researrangemang (exklusive eventuella ändringsavgifter och / eller ytterligare tjänster eller researrangemang), har du möjlighet att acceptera en ändring till en annan semester om vi kan erbjuda en (om detta är av motsvarande eller högre kvalitet kommer du inte att ha för att betala mer men om det är av lägre kvalitet kommer du att återbetalas skillnaden i pris), eller avboka och få full återbetalning av alla pengar som betalats till oss, med undantag för eventuella ändringsavgifter och / eller ytterligare tjänster eller researrangemang. Om du bestämmer dig för att avbryta av denna anledning måste du utöva din rätt att göra det inom 7 dagar från utfärdandedatumet som skrivs ut på din slutfaktura.

Om priset på dina arrangemang sjunker på grund av de ändringar som nämns ovan, kommer eventuell återbetalning att betalas till dig. Observera dock att researrangemang inte alltid köps i lokal valuta och att vissa uppenbara ändringar inte har någon inverkan på priset på din resa på grund av avtal och annat skydd på plats. Det kommer inte att göras några ändringar i priset på dina bekräftade arrangemang inom 20 dagar efter din avresa och återbetalningar kommer inte heller att betalas under denna period.

Ändringar och överföringar av dig till din paketresa

Om du vill ändra någon del av dina bokade arrangemang efter att vår bekräftelsefaktura har utfärdats måste du meddela oss skriftligen så snart som möjligt. Detta bör göras av den först namngivna personen på bokningen. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa till, kan vi inte garantera att vi kommer att kunna uppfylla din begärda ändring. Om vi kan uppfylla en begäran kommer alla ändringar att vara föremål för betalning av eventuella tillämpliga prisändringar eller extra kostnader som uppstår samt en administrationsavgift på £ 5 per person och eventuella kostnader eller avgifter som uppstår eller påförs av någon av våra leverantörer. Du bör vara medveten om att dessa kostnader kan öka ju närmare avresedatumet som ändringar görs och du bör kontakta oss så snart som möjligt. Om vi inte kan hjälpa dig och du inte vill fortsätta med den ursprungliga bokningen kommer vi att behandla detta som en avbokning av dig. En avbokningsavgift kan komma att betalas.

Överföring av bokning:Om någon medlem i ditt sällskap hindras från att resa, kan den personen/personerna överföra sin plats till någon annan, om den personen introduceras av dig och uppfyller alla villkor som gäller för arrangemangen, om vi meddelas minst 28 dagar före avresan och du betalar eventuell utestående saldobetalning, en ändringsavgift på £ 50 per person som överför, samt eventuella extra kostnader och avgifter som vi ådrar oss och/eller ådragit oss eller påförts av någon av våra leverantörer och mottagaren samtycker till dessa bokningsvillkor och alla andra villkor i avtalet mellan oss. Du och förvärvaren förblir solidariskt ansvariga för betalning av alla belopp. Om du inte kan hitta en ersättare, avbokningsavgifter enligt vad som anges kommer att gälla för att täcka våra beräknade kostnader. I annat fall kommer inga återbetalningar att ges för passagerare som inte reser eller för oanvända tjänster.

Obs: Vissa arrangemang får inte ändras eller överföras efter att de har bekräftats och varje ändring kan medföra en avbokningsavgift på upp till 100% av den delen av arrangemangen.

Om du avbokar din paketresa före avresa

Om du eller någon medlem i ditt sällskap bestämmer sig för att avboka din bekräftade bokning måste du meddela oss skriftligen via e-post eller post. Ditt meddelande om avbokning träder i kraft först när det mottagits skriftligen av oss på våra kontor och kommer att gälla från det datum då vi mottar det. Om du meddelar oss om din avbokning rekommenderar vi att du använder registrerad leverans. Eftersom vi ådrar oss kostnader för att avboka dina arrangemang måste du betala tillämpliga avbokningsavgifter enligt nedan. Den angivna avbokningsavgiften beräknas på grundval av den totala kostnad som ska betalas av den eller de personer som avbokar, exklusive ändringsavgifter som inte kan återbetalas om den eller de personer som de gäller avbokar. Observera att vissa av leverantörerna inte kommer att avboka bokningar om restiden är mindre än 90 dagar


Tid före avresa inom vilken varsel om
Avbokning av dig tas emot
Avbokningsavgiftens storlek
Mer än 56 dagar före avresa Förlust av insättning
Mellan 56 och 28 dagar före avresa 40% av den totala semesterkostnaden
Mindre än 28 dagar före avresa 100% av den totala semesterkostnaden

Obs: Flygkostnader återbetalas inte om du avbokar. Dessutom får vissa arrangemang inte ändras efter att de har bekräftats och varje ändring eller avbokning kan medföra en avbokningsavgift på upp till 100% av den delen av arrangemangen utöver avgiften ovan

Om orsaken till din avbokning täcks av villkoren i din försäkring kan du kanske återkräva dessa avgifter.

Vi kommer att dra av avbokningsavgifterna från alla pengar du redan har betalat till oss.

Avbokning av dig på grund av oundviklig & Extraordinära omständigheter:

Du har rätt att avboka din bekräftade semester före avresan utan att betala en avbokningsavgift i händelse av "oundvikliga och extraordinära omständigheter" som inträffar på din semestermål eller dess omedelbara närhet och som väsentligt påverkar semesterns prestanda eller väsentligt påverkar transportarrangemangen till destinationen. Under dessa omständigheter kommer vi att ge dig full återbetalning av de pengar du har betalat, men vi kommer inte att vara skyldiga att betala dig någon ytterligare ersättning. Observera att din rätt att avboka under dessa omständigheter endast gäller där Foreign, Commonwealth and Development Office avråder från att resa till din destination eller dess omedelbara närhet. I denna klausul avses med "oundvikliga och extraordinära omständigheter" krigföring, terroristhandlingar, betydande risker för människors hälsa, såsom utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert till resmålet.

Denna klausul beskriver de rättigheter du har om du vill avboka en paketbokning där vi agerar som paketarrangör. Observera att det inte finns någon automatisk lagstadgad rätt till uppsägning enligt förordningarna om konsumentavtal (information, avbokning och extra avgifter) 2013

Om vi ändrar eller avbryter

Eftersom vi planerar dina semesterarrangemang många månader i förväg kan vi ibland behöva göra ändringar eller avboka din bokning och vi förbehåller oss rätten att göra det när som helst.

Ändringar: Om vi gör en mindre ändring av din semester kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att informera dig så snart som möjligt om det finns tid före din avresa men vi har inget ansvar gentemot dig. Exempel på mindre ändringar inkluderar ändring av dina ut- och returflygningar med mindre än 12 timmar, ändringar av flygplanstyp, byte av boende till en annan av samma eller högre standard, byte av flygbolag. Observera att flygbolag som flygbolag som används i vårt reklammaterial kan komma att ändras.

Ibland kan vi behöva göra en betydande ändring av dina bekräftade arrangemang. Exempel på "betydande förändringar" inkluderar följande, när de görs före avgång:

 • Byte av boendeyta för hela eller en betydande del av din tid borta
 • En ändring av boendet till en lägre standard eller klassificering för hela eller en betydande del av din tid borta
 • En ändring av utgående avgångstid eller total längd på dina arrangemang på tolv eller fler timmar
 • En betydande förändring av din resplan, som helt missar en eller flera destinationer.


Observera: Golfbanor förbehåller sig rätten att göra ändringar i dina starttider där de anser det nödvändigt. Om en golfklubb avbokar eller ändrar din starttid kommer vi att sträva efter att hitta ett lämpligt alternativ till dig. Du kommer att debiteras för eventuella prisökningar eller återbetalas eventuell skillnad från den ursprungliga kostnaden. Övervakade scheman, banunderhåll och driftstider kan ändras av golfbanorna utan föregående meddelande vilket kan påverka dina starttider och / eller speldatum. Dessa ändringar ger dig inte rätt att avboka en redan bokad semester. Förutom schemalagd övervakning är kontinuerligt underhåll av fairways, greener och teeboxar en viktig del av kurspresentationen. Bilyana Golf Holidays kan inte hållas ansvarig för effekterna av sådant arbete på ditt spel.

Avbeställning: Vi kommer inte att avboka dina researrangemang mindre än 56 dagar före ditt avresedatum (om inte annat anges vid bokningstillfället), med undantag för händelser utanför vår kontroll eller underlåtenhet av dig att betala det slutliga saldot. Vi kan avboka din semester före detta datum om t.ex. det minsta antalet kunder som krävs för ett visst researrangemang inte uppnås.

Om vi måste göra en betydande ändring eller avbryta, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och om det finns tid att göra det före avresan kommer vi att erbjuda dig valet av:
1.(för betydande ändringar) godta de ändrade arrangemangen,
2.få tillbaka alla utbetalda pengar, eller
3.om tillgängligt och där vi erbjuder en, acceptera ett erbjudande om en alternativ semester (vi kommer att återbetala eventuell prisskillnad om alternativet är av ett lägre värde).

Du måste meddela oss om ditt val inom 7 dagar efter vårt erbjudande. Om vi inte hör från dig inom 7 dagar kommer vi att kontakta dig igen för att begära meddelande om ditt val. Om du inte gör det kommer vi att anta att du har valt att acceptera ändringen eller alternativa bokningsarrangemang.

Ersättning

Förutom en full återbetalning av alla pengar som betalats av dig, kommer vi att betala dig ersättning enligt beskrivningen nedan, under följande omständigheter:

 • Om du, där vi gör en väsentlig ändring, inte accepterar de ändrade arrangemangen och avbokar din bokning;
 • Om vi avbokar din bokning och inga alternativa arrangemang finns tillgängliga och/eller om vi inte erbjuder ett sådant.
 • Den ersättning vi erbjuder utesluter dig inte från att kräva mer om du har rätt att göra det


Period före avresa som vi meddelar dig Belopp du kommer att få från oss*
Mer än 56 dagar £10
Mellan 56 och 28 dagar £20
Mindre än 28 dagar £30

VIKTIG ANMÄRKNING:Vi kommer inte att betala dig ersättning under följande omständigheter:

 • där vi gör en mindre förändring;
 • där vi gör en betydande ändring eller avbokar dina arrangemang mer än 56 dagar före avresa;
 • där vi gör en betydande förändring och du accepterar dessa ändrade arrangemang eller om du accepterar ett erbjudande om alternativa researrangemang;
 • där vi måste avbryta dina arrangemang till följd av att du inte betalar fullt ut i tid;
 • där ändringen eller avbokningen av oss beror på ändringar av den bekräftade bokningen som du har begärt;
 • där vi tvingas ställa in eller ändra dina arrangemang på grund av händelser utanför vår kontroll.

Om vi inte kan tillhandahålla en betydande del av de tjänster som du har bokat hos oss efter att du har avrest, kommer vi att göra alternativa arrangemang för dig utan extra kostnad och, om det är lämpligt under alla omständigheter, kommer att betala dig rimlig ersättning.

Vårt ansvar för din paketresa

(1) Vi tar ansvar för de arrangemang vi samtycker till att tillhandahålla eller ordna för dig som "arrangör" enligt package travel and linked travel arrangements regulations 2018 enligt nedan och som sådan är vi ansvariga för korrekt tillhandahållande av alla resetjänster som ingår i ditt paket, enligt vad som anges i din bokningsbekräftelse. Med förbehåll för dessa bokningsvillkor, om vi eller våra leverantörer försumligt utför eller arrangerar tjänsterna och vi inte åtgärdar eller löser ditt klagomål inom rimlig tid, och detta har påverkat njutningen av din paketresa kan du ha rätt till en lämplig prissänkning eller kompensation eller båda. Du måste informera oss utan onödigt dröjsmål om underlåtenhet att utföra eller felaktigt utförande av de resetjänster som ingår i ditt paket. Nivån på sådan prissänkning eller kompensation kommer att beräknas med hänsyn till alla relevanta faktorer som men inte begränsat till: att följa klagomålsförfarandet som beskrivs i dessa bokningsvillkor och i vilken utsträckning våra eller våra anställdas eller leverantörers vårdslöshet påverkade den totala njutningen av din semester. Observera att det är ditt ansvar att visa att vi eller våra leverantörer har varit försumliga om du vill göra anspråk mot oss.

(2) Vi kommer inte att vara ansvariga eller betala dig ersättning för någon skada, sjukdom, dödsfall, förlust, skada, kostnad, kostnad eller annat krav av någon beskrivning om det härrör från:
a) Den eller de berörda personernas handling(er) och/eller underlåtenhet(er). eller
b) En tredje parts handling(er) och/eller underlåtenhet(er) som inte har något samband med tillhandahållandet av de tjänster som avtalats och som var oförutsebara eller oundvikliga. eller
(c) Händelser utanför vår kontroll.

(3) Vi begränsar det ersättningsbelopp som vi kan behöva betala dig om vi befinns ansvariga enligt denna klausul:

(a) förlust av och/eller skada på bagage eller personliga ägodelar och pengar: Det maximala belopp vi måste betala dig för dessa fordringar är ett belopp som motsvarar självrisk på din försäkring som gäller för denna typ av förlust per person totalt eftersom du antas ha en tillräcklig försäkring för att täcka eventuella förluster av detta slag.

(b) Anspråk som inte faller under (a) ovan och som inte involverar skada, sjukdom eller dödsfall: Det maximala belopp vi måste betala dig för dessa anspråk är upp till tre gånger det pris som betalats av eller på uppdrag av den eller de berörda personerna totalt. Detta maximala belopp kommer endast att betalas ut där allt har gått fel och du eller ditt sällskap inte har fått någon förmån alls av din bokning.

(b) Anspråk avseende internationella resor med flyg, sjö och tåg, eller någon vistelse på hotell
i) Omfattningen av vårt ansvar kommer i alla fall att begränsas som om vi vore transportörer enligt lämpliga konventioner, som inkluderar Warszawa/ Montreal-konventionen (internationella resor med flyg) och Pariskonventionen (med avseende på hotellarrangemang). Du kan be om kopior av dessa konventioner från våra kontor. Kontakta oss gärna. Dessutom samtycker du till att det flygbolag som utför flygningen eller transportföretagets egna "Transportvillkor" kommer att gälla för dig på den resan. När vi ordnar transport åt dig förlitar vi oss på villkoren i dessa internationella konventioner och dessa "Transportvillkor". Du bekräftar att alla villkor i dessa "Transportvillkor" utgör en del av ditt avtal med oss, liksom med transportföretaget och att dessa "Transportvillkor" ska anses ingå genom hänvisning i detta avtal.
ii) Under alla omständigheter där ett flygbolag är ansvarigt gentemot dig enligt (EG) nr 261/2004 (nekad ombordstigning och flygstörningar) är allt ansvar vi kan ha gentemot dig enligt vårt avtal med dig, till följd av samma fakta, begränsat till de rättsmedel som tillhandahålls enligt förordningen som om vi (endast för detta ändamål) var ett flygbolag.
iii) När vi gör en betalning har vi rätt att dra av alla pengar som du har fått eller har rätt att få från transportleverantören eller hotellägaren för klagomålet eller anspråket i fråga.

(4) Det är ett villkor för vårt accepterande av ansvar enligt denna klausul att du meddelar alla anspråk till oss själva och våra leverantörer strikt i enlighet med det klagomålsförfarande som anges i dessa villkor.

(5) Om någon betalning görs måste den eller de personer som tar emot den (och deras förälder eller vårdnadshavare om de är under 18 år) också tilldela oss själva eller våra försäkringsgivare alla rättigheter de kan ha för att förfölja någon tredje part och måste ge oss själva och våra försäkringsbolag all hjälp vi rimligen kan kräva.

(6) Observera att vi inte kan ta något ansvar för skador, förluster eller kostnader eller andra summor av någon beskrivning: (a) som på grundval av den information som du har gett oss om din bokning innan vi accepterade den, kunde vi inte ha förutsett att du skulle drabbas av eller ådra oss om vi bröt mot vårt avtal med dig; eller (b) relatera till något företag; eller (c) är en indirekt eller följdförlust av något slag.

(7) Vi tar inget ansvar för tjänster eller faciliteter som inte ingår i vårt avtal eller där de inte annonseras i vår broschyr. Till exempel alla utflykter du bokar medan du är borta, eller någon tjänst eller anläggning som ditt hotell eller någon annan leverantör samtycker till att tillhandahålla dig.

(8) Om det är omöjligt för dig att återvända till din avgångsplats enligt det överenskomna returdatumet för ditt paket, på grund av "oundvikliga och extraordinära omständigheter", kommer vi att förse dig med nödvändigt boende (om möjligt av jämförbar standard) under en period som inte överstiger tre nätter per person. Observera att 3-nattlocket inte gör det gäller för personer med nedsatt rörlighet, gravida kvinnor eller ensamresande barn, inte heller för personer som behöver särskild medicinsk hjälp, förutsatt att vi har underrättats om dessa särskilda behov minst 48 timmar före semesterns början. I denna klausul avses med "oundvikliga och extraordinära omständigheter" krigföring, terroristhandlingar, betydande risker för människors hälsa, såsom utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert tillbaka till din avgångsplats.

Snabb hjälp på resort

Om du, medan du är på semester, befinner dig i svårigheter av någon anledning, kommer vi att erbjuda dig sådan snabb hjälp som är lämplig under omständigheterna. I synnerhet kommer vi att ge dig lämplig information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt bistånd, och hjälp med distanskommunikation och hitta alternativa arrangemang. Om du behöver assistans som inte beror på något fel av oss, våra anställda eller underleverantörer, kommer vi inte att vara ansvariga för kostnaderna för alternativa researrangemang eller annan sådan hjälp du behöver. Alla leverantörer, flygbolag eller andra transportleverantörer kan dock betala för eller tillhandahålla förfriskningar och / eller lämpligt boende och du bör göra anspråk direkt till dem. Med förbehåll för de andra villkoren i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att vara ansvariga för några kostnader, avgifter eller avgifter som du ådrar dig under ovanstående omständigheter, om du inte får vårt förhandsgodkännande innan du gör ditt eget Researrangemang. Vidare förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för vår assistans i händelse av att svårigheten orsakas av dig eller en medlem i ditt parti, eller på annat sätt genom dig eller din parts vårdslöshet

AVSNITT C – GÄLLER FÖR ENSTAKA SERVICEBOKNINGAR

Om du ändrar eller avbokar din bokning av en enda tjänst

Ändringar:

Om du efter bekräftelse vill ändra din bokning på något sätt kommer vi att sträva efter att göra dessa ändringar om de är möjliga. Om vi kan uppfylla en begäran kan alla ändringar bli föremål för betalning av en ändringsavgift på £ 5 per person per ändring, samt eventuella kostnader och avgifter som vi ådragit oss och / eller ådragit sig eller ålagts av någon av våra leverantörer för att göra denna ändring.

Not:Om du efter bekräftelse vill ändra din bokning på något sätt kommer vi att sträva efter att göra dessa ändringar om de är möjliga. Om vi kan uppfylla en begäran kan alla ändringar bli föremål för betalning av en ändringsavgift på £ 5 per person per ändring, samt eventuella kostnader och avgifter som vi ådragit oss och / eller ådragit sig eller ålagts av någon av våra leverantörer för att göra denna ändring.

Avbeställningar:

Om du, eller någon medlem i ditt sällskap, bestämmer dig för att avboka din bokning måste du meddela oss via registrerad leveranspost eller via e-post. Ditt meddelande om avbokning träder i kraft först när det mottagits skriftligen av oss på våra kontor och kommer att gälla från det datum då vi mottar det. Den person som ska meddela oss om eventuell avbokning måste vara samma person som ursprungligen undertecknade bokningsformuläret.

Om en eller flera medlemmar i ett parti avbokar kan det höja semesterpriset per person för dem som fortfarande reser och du kommer att vara skyldig att betala denna ökning

Eftersom vi ådrar oss kostnader för att avboka dina arrangemang måste du betala avbokningsavgifterna enligt följande:


Period före avresedatum inom vilken skriftlig anmälan tas emot på våra kontor Avbokningsavgift
Mer än 56 dagar Förlust av insättning
Mellan 56 och 28 dagar före avresa 40% av semesterkostnaden
Mindre än 28 dagar före avresa 100% av semesterkostnaden

Viktig anmärkning: Vissa arrangemang får inte ändras efter att de har bekräftats och varje ändring eller avbokning kan medföra en avbokningsavgift på upp till 100% för den delen av arrangemangen utöver avgifterna ovan.

Där det är möjligt kommer vi att dra av avbokningsavgifterna från eventuella pengar som du redan har betalat till oss.

Denna klausul beskriver de rättigheter du har om du vill avboka din enda servicebokning. Observera att det inte finns någon automatisk lagstadgad ångerrätt enligt konsumentavtalsförordningarna (information, avbokning och extra avgifter) 2013.

Om vi ändrar eller avbokar din bokning av en enda tjänst

Vi kan i undantagsfall bli skyldiga att avboka din bokning, i vilket fall full återbetalning av alla betalade pengar kommer att göras till dig. Vi beklagar att vi inte kan möta några utgifter eller förluster som du kan ådra dig till följd av ändring eller avbokning.

Mycket sällan kan vi tvingas på grund av händelser utanför vår kontroll att ändra eller avsluta alla eller några av dina arrangemang efter avresan. Om denna situation uppstår beklagar vi att vi inte kommer att kunna betala dig ersättning eller möta eventuella extra kostnader eller utgifter som du ådrar dig som ett resultat.

Vårt ansvar för din bokning av en enda tjänst

(1) Med förbehåll för resten av denna klausul har vi en skyldighet att välja leverantörer av de tjänster som utgör din bokning hos oss med rimlig skicklighet och omsorg. Vi har inget ansvar gentemot dig för det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna, förutom i fall där det bevisas att vi har brutit mot den skyldigheten och skada på dig har orsakats. Därför, förutsatt att vi har valt leverantörer / underleverantörer med rimlig skicklighet och omsorg, har vi inget ansvar gentemot dig för något som händer under den aktuella tjänsten eller några handlingar eller försummelser av leverantören, dess anställda eller agenter.

(2) Vi kommer inte att vara ansvariga eller betala dig ersättning för någon skada, sjukdom, dödsfall, förlust, skada, kostnad, kostnad eller annat krav av någon beskrivning om det härrör från:
(a) Den eller de berörda personernas handling(er) och/eller underlåtenhet(er). eller
(b) En tredje parts handling(er) och/eller underlåtenhet(er) som inte har något samband med tillhandahållandet av de tjänster som avtalats och som var oförutsebara eller oundvikliga. eller
(c) Händelser utanför vår kontroll

(3) Vi begränsar det ersättningsbelopp vi kan behöva betala dig om vi befinns ansvariga enligt denna klausul:
(a) förlust av och /eller skada på bagage eller personliga ägodelar och pengar: Det maximala belopp vi måste betala dig för dessa fordringar är ett belopp som motsvarar självrisken på din försäkring som gäller för denna typ av förlust per person totalt eftersom du är skyldig att ha tillräcklig försäkring på plats för att täcka eventuella förluster av detta slag.
(b) Anspråk som inte faller under (a) ovan och som inte involverar skada, sjukdom eller dödsfall: Det maximala belopp vi måste betala dig för dessa anspråk är dubbelt så mycket som det pris som du totalt betalar. Detta maxbelopp kommer endast att betalas ut om allt har gått fel och du inte har fått någon fördel alls av din bokning.

(2) Det är ett villkor för vårt accepterande av ansvar enligt denna klausul att du meddelar alla anspråk till oss själva och våra leverantörer strikt i enlighet med det klagomålsförfarande som anges i dessa villkor.

(3) Om någon betalning görs måste den eller de personer som tar emot den (och deras förälder eller vårdnadshavare om de är under 18 år) också tilldela oss själva eller våra försäkringsgivare alla rättigheter de kan ha för att förfölja någon tredje part och måste ge oss själva och våra försäkringsbolag all hjälp vi rimligen kan kräva.

(4) Observera att vi inte kan ta något ansvar för skador, förluster eller kostnader eller andra summor av någon beskrivning: (a) som på grundval av den information som du har gett oss om din bokning innan vi accepterade den, inte kunde ha förutsett att du skulle drabbas eller ådra dig om vi bröt mot vårt avtal med dig; eller (b) relatera till något företag.

(5) Vi tar inte ansvar för tjänster eller faciliteter som inte ingår i vårt avtal eller där de inte annonseras i vår broschyr. Till exempel alla utflykter du bokar medan du är borta, eller någon tjänst eller anläggning som ditt hotell eller någon annan leverantör samtycker till att tillhandahålla dig