INFORMATION OM ONLINEFÖRSÄLJNING

Standardformulär för information om resenärens rättigheter vid bokning av paketresa

Online-försäljning

Kombinationen av resetjänster som erbjuds dig är ett paket i den mening som avses i Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018. Därför kommer du att dra nytta av alla EU-rättigheter som gäller för paketen. Bilyana Golf (UK) Limited, vars säte är på UNIT 2 Kathleen Roylance Buildings 90-92 Waters Green Macclesfield, Cheshire, SK11 6LH, företagsnummer: 06130760, kommer att vara fullt ansvarig för att paketet som helhet fungerar korrekt. Dessutom, enligt lag, har vi skydd på plats för att återbetala dina betalningar och, där transport ingår i paketet, för att säkerställa din hemtransport i händelse av att vi blir insolventa.

Del 2: Viktiga rättigheter enligt 2018 års förordning om paketresor och sammanlänkade researrangemang
 • Del 2: Viktiga rättigheter enligt 2018 års förordning om paketresor och sammanlänkade researrangemang
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet utförs korrekt.
 • Resenärer får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån..
 • Priset på resepaketet får endast höjas om specifika kostnader stiger (t.ex. bränslepriser) och om detta uttryckligen föreskrivs i avtalet, och under alla omständigheter senast 20 dagar före paketresans början. Om prishöjningen överstiger 8 % av paketresans pris kan resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till en prishöjning, har resenären rätt till prisavdrag om de aktuella kostnaderna minskar.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift och få full återbetalning av eventuella betalningar om någon av de väsentliga delarna av paketet, förutom priset, har förändrats avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan före paketresans början avbokar paketresan har resenärerna rätt till återbetalning och kompensation i förekommande fall.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift före paketresans början i händelse av exceptionella omständigheter, till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem på destinationen som sannolikt kommer att påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan efter paketresans början inte kan tillhandahållas enligt överenskommelse, måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas resenären utan extra kostnad. Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift om tjänsterna inte utförs i enlighet med avtalet och detta i hög grad påverkar paketresans prestanda och arrangören inte åtgärdar problemet.
 • Resenärer har också rätt till prisavdrag eller skadestånd eller båda om resetjänsterna inte utförs eller utförs felaktigt.
 • Arrangören måste ge hjälp om resenären befinner sig i svårigheter.

IOm arrangören blir insolvent återbetalas betalningarna. Om arrangören blir insolvent efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkerställs hemtransport av resenärerna. Bilyana Golf Ltd har tecknat obeståndsskydd för flyginkluderande paket genom ett air travel organisers licensnummer 9502, utfärdat av Civil Aviation Authority, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon 0333 103 6350, e-post claims@caa.co.uk. För paket som inte inkluderar en flygning har Bilyana Gold Ltd tecknat insolvensskydd via ett obligationslån med ABTA Ltd - The Travel Association, 30 Park Street, London, SE1 9EQ, www.abta.com. Resenärer kan kontakta den relevanta leverantören om tjänster nekas på grund av Bilyana Golf Ltd.s insolvens.

Del 3: Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 hittar du här:

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/634/contents/made

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1367/pdfs/uksi_20181367_en.pdf