BILYANA GOLF SEKRETESSMEDDELANDE

Välkommen till Bilyana Golfs integritetsmeddelande.

Bilyana Golf respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande kommer att informera dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den från) eller när du på annat sätt lämnar personuppgifter till oss på annat sätt (t.ex. via telefon) när du köper resetjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du deltar i en tävling etc.


Vilka är vi?

Vi är Bilyana Golf (UK) Limited (företagsregistreringsnummer 06130760) är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (gemensamt kallade "Bilyana Golf", "vi" "oss" eller "vår" i detta integritetsmeddelande).


Kontaktuppgifter

ENHET 2 Kathleen Roylance-byggnaderna 90-92 Waters Green
Macclesfield, Cheshire, SK11 6LH
info@bilyanagolf.com
privacy@bilyanagolf.com

0044 1625 800 110

Om du har frågor om hur vi använder och behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller post.


Vad gör vi med dina uppgifter?

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras.
Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:


(a) Direkta interaktioner - telefon, e-post, post

 • Hantera alla förfrågningar du gör om semestern vi säljer
 • Hantera administration i samband med eventuella semesterarrangemang som du bokar hos oss (till exempel göra ändringar i arrangemangen, samla in betalning från dig eller be dig att se över din resa)
 • Se till att våra leverantörer (t.ex. hotell, golfbanor, flygbolag) kan tillhandahålla de tjänster som utgör din semester
 • Kontakta dig om de produkter vi säljer, som vi hoppas kommer att vara av intresse för dig; se till att våra onlinetjänster och callcenterverksamhet fungerar smidigt.

 • Detta inkluderar personuppgifter som du tillhandahåller när du, gör en bokning, prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning, ger oss lite feedback.  (b) Automatiserad teknik eller interaktion När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, och andra liknande tekniker.
  Bilyana Golf Holidays är en Golf Resort Specialist, och vi behandlar dina personuppgifter när vi:

 • Hantera din förfrågan
 • Hantera administration, ändringar & Betalningar
 • Hantera hotell, golfbanor och flygföretag
 • Kontakta dig angående andra produkter vi tillhandahåller
 • För att säkerställa att högsta nivå av kundservice tillhandahålls.

 • Följande information beskriver hur vi behandlar dina uppgifter, så att vi kan följa GDPR-reglerna. Detta inkluderar:

 • Den "lagliga grunden" vi förlitar oss på
 • Vilken information vi samlar in och hur vi använder den
 • Dina rättigheter att välja bort/obscerat
 • Hur länge vi lagrar dina uppgifter
 • Eventuella rättigheter du har att välja bort eller invända mot behandlingen.

 • Vi kan behöva dela dina personuppgifter med tredje part till vilken vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.


  Definitioner av termer som tillämpas:

  Berättigat intresse betyder vår verksamhets intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuell påverkan på dig med avseende på specifika aktiviteter genom att privacy@bilyanagolf.com

  Fullgörande av avtal innebär behandling av dina uppgifter där det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett sådant avtal.

  Hur behandlar vi dina uppgifter när du frågar om våra semestrar?

  När du kontaktar oss för att göra en förfrågan eller uttrycka ytterligare intresse för en eventuell semesterbokning kan vi behöva ytterligare personuppgifter. Vi kan kontakta dig via e-post eller telefon för att be om följande

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Golf handikapp

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas så att vi kan ge dig den information du begärt, och vi förlitar oss på den lagliga grunden för "avtalet" när vi utför detta.
  Den information du tillhandahåller (t.ex. en e-postadress) när du begär information innan du gör en bokning kommer också att användas för att skicka information om andra, liknande helgdagar som säljs av oss i framtiden. När vi samlar in dina kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer eller postadress) kommer vi att fråga dig om du föredrar att inte få marknadsföringsmaterial från oss. Även om du väljer att ta emot detta material kan du när som helst ändra dig genom att be oss att sluta skicka dem i framtiden, antingen genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" i ett e-postmeddelande, genom att ringa oss eller genom att kontakta privacy@bilyanagolf.com När vi behandlar de personuppgifter som mottagits i samband med en försäljning (eller förhandlingar om en försäljning) för att skicka marknadsföringsmaterial, gör vi det under den lagliga grunden som kallas "legitimt intresse".

  Hur behandlar vi dina uppgifter när du gör en bokning?

  När du ingår ett avtal/gör en bokning kan vi behöva ytterligare personuppgifter. Detta gör det möjligt för våra leverantörer att uppfylla sina skyldigheter gentemot dig. När du bokar ett flyg behöver vi ditt födelsedatum och passuppgifter så att relevanta arrangemang kan göras med flygbolagen. Denna information kommer endast att användas för att säkerställa att du får den bästa servicen och informationen kommer endast att behandlas för att denna tjänst ska kunna levereras.

  När din semester är bekräftad bekräftar vi arrangemangen med våra leverantörer (hotell, golfklubbar och flygbolag) så att du är medveten om de inblandade leverantörerna. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras så att leverantörerna kan leverera de tjänster som är relevanta för din semester.
  Tillsammans med våra leverantörer agerar vi som personuppgiftsansvariga när du bokar hos oss. Dina kontaktuppgifter delas aldrig med våra leverantörer om det inte är nödvändigt för att leverera de tjänster du har begärt, och även i detta fall tillåter vårt avtal med dem inte att dessa uppgifter används för marknadsföringsändamål. Om du har några frågor om hur våra leverantörer behandlar dina uppgifter kan du ringa oss eller maila privacy@bilyanagolf.com

  Under din bokning kan vi behöva kontakta dig direkt i samband med din bokning, till exempel för att meddela dig om ändringar eller begära saldobetalningar. Vi kommer att be dig att se till att andra medlemmar i ditt parti är glada för att vi behandlar deras uppgifter på samma sätt som dina egna. För att kunna tillhandahålla dig de tjänster du har bokat hos oss förlitar vi oss på den rättsliga grunden för "avtal" för all behandling. Oberoende av detta vill vi be dig om en översyn både av vår bokningsprocess och av din resa efter att du har rest. För denna behandling förlitar vi oss på våra "legitima intressen", men du kan när som helst be oss att inte behandla dina uppgifter av denna anledning.

  Hur behandlar vi dina uppgifter när du mejlar oss?

  Alla e-postmeddelanden som skickas till Bilyana Golf lagras så att vi kan lösa eventuella klagomål eller tvister. Vi förlitar oss på våra "legitima intressen" för denna behandling.

  Hur behandlar vi dina uppgifter när du besöker vår webbplats?

  När du besöker vår webbplats lagras en logg över din information, till exempel din IP-adress, typ av webbläsare som används och de sidor du besökte. För att säkerställa att vi analyserar hur besökare använder vår webbplats och effektiviteten i vår internetmarknadsföring använder vi Google Analytics. Vi samlar in, använder och delar aggregerade data som statistiska eller demografiska data för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

  När du gör en bokning hos oss online kan vi behöva betala en provision till ett tredjepartsföretag som är länkat till vår webbplats. Vi lagrar precis tillräckligt med information för att skicka tillbaka till tredje part i samband med denna aktivitet för att säkerställa att provisioner betalas korrekt. All behandling som beskrivs i föregående stycken i detta avsnitt bygger på den lagliga grunden "legitima intressen". Våra partners samlar ibland in data och använder cookies för annonsanpassning och mätning, så att annonser du ser på andra webbplatser kan skräddarsys för dig. Vi tillåter dem aldrig att göra detta utan ditt uttryckliga samtycke, som vi samlar in via ett "popup-meddelande" på vår webbplats.

  Informationen som beskrivs ovan förlitar sig på den lagliga grunden "legitimt intresse", förhindrar bedrägeri, nätverks- och informationssäkerhet och indikerar eventuella kriminella handlingar eller hot mot den allmänna säkerheten, i enlighet med GDPR-reglerna.

  Ibland samlar våra tredjepartspartners in data och använder cookies för annonsanpassning och mätning, vilket gör att annonser som du ser på deras webbplatser kan anpassas till dig. Bilyana Golf tillåter aldrig tredje part att göra detta utan ditt givna samtycke, detta kan ges via ett "popup"-meddelande på vår webbplats.

  Vilka rättigheter har jag när ni behandlar uppgifter om mig?

  Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter.
  a) Rätt att bli informerad
  Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi lagligen behandlar dem.
  b) Rätt till rättelse
  Detta gör att du kan få ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig korrigerade, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du lämnar till oss.
  c) Rätt till radering
  Du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning för oss att fortsätta behandla dem. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.
  d) Invända mot behandling av dina personuppgifter
  Du har rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.
  e) Begära begränsning av dina personuppgifter
  Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter.
  f) Begära överföring av dina personuppgifter
  Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till att vi använder eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.
  g) Rätt att återkalla samtycke
  Där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om detta är fallet när du återkallar ditt samtycke.


  Tredje parts personuppgiftsbiträden

  Vi har avtal med tredje part (personuppgiftsbiträden) som behandlar personuppgifter åt oss i enlighet med våra instruktioner. Nedan följer en lista över de personuppgiftsbiträden som kan behandla dina uppgifter för vår räkning och en kort sammanfattning av vilken typ av behandling de utför.

  Google kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning som leverantör av våra e-posttjänster, som värdleverantör för våra webbplatser och interna system och som operatör av Google Analytics och AdWords.

  Secure Trading (Secure Trading Group) tillhandahåller våra betalningstjänster.

  Benchmark Email tillhandahåller vår e-postmarknadsföringstjänst.
  Din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

  Om du anser att det finns något problem med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss via telefon eller som privacy@bilyanagolf.com Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat din fråga kan du kontakta informationskommissionärens kontor.